Giới thiệu

HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

Được thành lập ngày 23 tháng 10 năm 2009 với tên ban đầu là Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Chiến lược Năng lượng (ESDC). Để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh từ 01 tháng 08 năm 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Chiến lược Năng lượng (ESDC) được đổi tên thành Công ty Cổ phần S – POWER.

Đọc tiếp

BỘ MÁY TỔ CHỨC

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Chặng đường phát triển không ngừng nghỉ và không ngừng cố gắng. Trải qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, SPOWER đã đi được một chặng đường không quá dài những đủ để làm nên thương riêng của Công ty. Từ những ngày đầu thành lập...

Đọc tiếp

NĂNG LỰC THIẾT BỊ

NĂNG LỰC THIẾT BỊ

Chặng đường phát triển không ngừng nghỉ và không ngừng cố gắng. Trải qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, SPOWER đã đi được một chặng đường không quá dài những đủ để làm nên thương riêng của Công ty. Từ những ngày đầu thành lập...

Đọc tiếp

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chặng đường phát triển không ngừng nghỉ và không ngừng cố gắng. Trải qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, SPOWER đã đi được một chặng đường không quá dài những đủ để làm nên thương riêng của Công ty. Từ những ngày đầu thành lập...

Đọc tiếp